revitalizácia vnútrobloku tehelna Trnava_atelier DUMA

Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Tehelná Trnava

Riešené územie predstavuje ucelené územie staršieho obytného súboru v Trnave. V mieste obytného súboru a v bezprostrednom okolí sa stáročia ťažila hlina na výrobu tehál, z ktorých bolo postavené mimo iného i staré mesto Trnavy. Od tejto programovej náplne územia je odvodený aj názov sídliska – Tehelná. Revitalizácia vnútrobloku rieši obnovu troch poloverejných dvorov a nadväzujúcich uličných priestorov. Dvory sú podobného charakteru, vytvárajú pokojné oddychové prostredie pre svojich obyvateľov.

Pre zvýšenie obyvateľnosti obytného súboru sa vytvára okrem existujúcich dvoch typov urbanistických priestorov – vnútrobloku a ulice aj tretí typ. Jedná sa menšie pobytové mikropriestory, miesta na stretávanie sa obyvateľov celej obytnej zóny. V centrálnej časti zmenou dopravy vznikne malé námestíčko – piazzetta ako hlavný spoločensko – komunikačný priestor lokality. V okrajových častiach pri nárožiach obytných domov navrhujeme umiestnené menšie „pocket parky“ s oddychovými aktivitami.

Veľké poloverejné vnútrobloky poskytnú zázemie pre rôznorodé aktivity svojich obyvateľov, funkčná náplň a dispozičné riešenie s cieľom podpory miestnych komunít. Revitalizácia vnútrobloku rieši aj humanizáciu uličného priestoru. Ten sa doplňuje o niekoľko menších verejných priestorov pre spoločenské aktivity. Návrh reflektuje adaptáciu priestoru na zmenu klímy, a využíva rôzne prvky zeleno – modrej infraštruktúry.

Ďalší projekt revitalizácie vnútroblokových priestorov starších obytných súborov si môžete pozrieť tu: https://atelierduma.sk/projekty/revitalizacia-verejnych-priestranstiev/

Lokalita: Trnava

Dátum: 2020

Typ: architektonická sútaž, 1. miesto

Klient: Mesto Trnava

Spolupráca: Ing. arch. Ľudovít Urban 

Viac info o súťaži nájdete na webe:  https://www.archinfo.sk/diela/zahradna-architektura/revitalizacia-verejnych-priestranstiev-v-ramci-obytneho-suboru-tehelna-v-trnave-vysledky-sutaze.html