Ukážkové záhrady v Bratislave

Na piatich tematických záhradách prezentujeme spôsob, akým je možné aj na malej výmere vytvoriť plnohodnotný pobytový priestor. Ich pestrosť je daná samotným riešením záhrad, materiálovým a technologickým prevedením. Rôznorodé použitie dlažieb, obkladov, vodných prvkov, vegetačných prvkov, mobiliáru , drobných stavieb, osvetlenia, ukazujú rôzne možnosti ich použitia pri navrhovaní a tvorbe záhrady. Hlavnou témou záhrad je pobyt na záhrade spojený s prípravou jedla, oddychom, pozorovaním premien záhrady, ale aj s aktívnymi činnosťami, ako pestovanie bylín, zeleniny a okrasných rastlín.

Návštevou záhrad je možné získať predstavu o tom, čo je to záhrada a čo všetko je možné na malej ploche vytvoriť. Chceme , aby ste inšpirovaný návštevou u nás videli váš pozemok/ vašu terasu ako priestor, ktorý si dokážete premeniť na miesto vášho aktívneho života od skorej jari až do neskorej jesene. Opakovanými návštevami môžete sledovať ako sa záhrada v priebehu roku mení, a každým dňom Vám vie ponúknuť nové chute a nové zážitky. Vďaka osvetleniu záhrad je možné zažiť aj atmosféru večernej záhrady.

Viac informácií o ukážkových záhradách nájdete na stránke: https://newlivinggardens.sk/

Naše ukážkové záhrady sa nachádzajú na adrese Rožňavská 5303/4 v Bratislave, pred budovou New living center https://www.newlivingcenter.sk/