revitalizácia vnútrobloku Trnava _atelier duma

Revitalizácia vnútrobloku na ulici Gejzu Dusíka Trnava

Revitalizácia vnútrobloku priestoru na ulici Gejzu Dusíka v Trnave je pozitívny príklad, že aj na starých „socialistických“ sídliskách vie vzniknúť kvalitný verejný priestor. Projekt rekonštrukcie vnútrobloku vytvoril priestor, kde si svoje miesto nájde každá veková kategória. Inšpirujúci je aj prístup samosprávy mesta riešiť podobné priestory koncepčne a postupne obnovovať jednotlivé sídliskové priestory v staršej zástavbe. Do prípravy projektu boli formou participácie zapojený aj miestny obyvatelia. Preto samotnému projektu predchádzali plánovacie stretnutia s obyvateľmi a dotazníkový prieskum, aj na základe ktorých sa kreovalo zadanie pre projekt. Takisto mali možnosť pripomienkovať výsledné riešenie v štádiu architektonickej štúdie.

Revitalizácia vnútrobloku vytvorila v priestore, ktorý slúži ako komunikačný, prechodový uzol na sídlisku, zázemie pre oddychové ako aj herné aktivity svojich obyvateľov. Deti využijú rôznorodé herné prvky v prírodnom štýle na ihrisku pre mladšie ako aj pre staršie deti. Počas letných horúčav ocenia aj vodnú hmlu na ochladenie. Pre športovo založených obyvateľov nechýba menší workout/fitness zóna. Centrálnu časť tvorí pobytový a herný trávnik – priestor ktorý spája komunitu dohromady. Využijú ho deti na loptové hry a naháňačky, ale aj ostatný na piknikovanie, komunitné akcie. Po obvode je doplnený miestami na piknik, posedenie a mlatovou plochou na petanque pod bosquetom čerešní. Svoje miesto si našiel na želanie obyvateľov aj nový sušiak na bielizeň.

Komplexnou obnovou prešli aj vegetačné prvky v území. Obnovuje a doplňuje sa zelená kostra stromov – tak aby sa pobytový priestor čiastočne pritienil vzhľadom na letné horúčavy, živé ploty zabezpečia čiastočné odčlenenie od okolitých komunikácií, parkoviska. Výsadby trvaliek a okrasných tráv v prírodnom štýle farebne spestria a oživia priestor, a zvýšia jeho biodiverzitu.

Ďalší projekt revitalizácie vnútroblokových priestorov starších obytných súborov si môžete pozrieť tu: https://atelierduma.sk/projekty/revitalizacia-verejnych-priestranstiev-v-ramci-obytneho-suboru-tehelna/

Lokalita: Trnava

Dátum: projekt 2017 _ realizácia 2019

Typ: rekonštrukcia

Klient: Mesto Trnava