Vytvorme spolu príjemnú záhradu, mestský park

Už viac ako 20 rokov  ponúka Ateliér DUMA služby v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry. Projekty záhrad, verejných priestorov – parky, promenády, námestia, vyhradenú zeleň školských areálov, nemocníc, cintorínov, spracúvame vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie od analýz a štúdií až po kompletnú realizačnú dokumentáciu.

Súčasťou našich služieb sú aj dendrologické posudky a inventarizácia zelene. Našimi investormi sú privátni klienti, ako aj developerské firmy, či orgány štátnej správy.

Súčasťou našej ponuky služieb je aj kompletná realizácia záhrad – výsadba rastlín, založenie trávnikov, (výsev pokládka trávnikových kobercov, montáž závlahového systému, výstavba oporných múrov, spenených plôch, drobné stavby.

vizualizácia verejného priestoru
Vizualizácia verejného priestoru – vnútroblok

Projektovanie záhrad a verejného priestoru

Prvým krokom pri projektovaní záhrady alebo verejného priestoru je štúdia. V rámci tohto stupňa sa rieši a konzultuje s investorom základné priestorové a funkčné členenie priestoru, analyzujú sa užšie a širšie vzťahy, výsledkom je navrhnutý priestor, funkcie, základné definovanie farebnosti, materiálov, tak aby sa na základe štúdie investor dokázal rozhodnúť pre budúcu investíciu.

Štúdiu spravidla spracúvame v dve varianty riešenia. Investor od nás dostáva pôdorys, typické rezy, vizualizácie, predbežné farebné riešenie, ukážku plánovaných rastlín, materiálov. Vďaka vizualizáciám je možné predstaviť plošné, priestorové členenie priestoru, v rôznom dennom, či ročnom období, rôzne pohľady v rámci záhrady v horizonte niekoľkých rokov dopredu.

Ďalšie stupne projektu:

Postaráme sa o projekt na všetkých stupňoch – spracúvame  dokumentáciu pre územné rozhodnutia a projekty pre stavebné rozhodnutia, realizačné projekty, analýzy.

Projekty záhrady a zelene zabezpečujeme bez ohľadu na veľkosť alebo prostredie. Máme skúsenosti s bežnými rodinnými záhradami, terasami, ale aj menšími či väčšími mestskými parkmi. V našich referenciách máme projekty rodinných záhrad, terás, mestské parky, vnútrobloky, školské areály, cintoríny. Aktívne sa zúčastňujeme aj architektonických súťaží. Naša práca sa za uplynulých vyše 20 rokov stala súčasťou viacerých mestských a developerských projektov. 

vizualizácia projektu záhrady
Vizualizácia záhrady – rodinný dom

Realizácia záhrad

Ďalším krokom ku záhrade po spracovaní projektu je jej samotná realizácia. Záhrada na kľúč je službou, pri ktorej dostávame víziu vyjadrenú v projekte priamo do reality. Uvedomujeme si, že práve úroveň realizácie je kľúčovou na dosiahnutie toho najlepšieho výsledku a splnenie najvyšších nárokov a očakávaní. Pri samotnej realizácii dokážeme projekt posunúť ešte ďalej, vylepšovať plánované detaily, správne doladiť rastlinné kombinácie, vytvoriť atmosféru záhrady.

Klientom zabezpečujeme kompletný servis pri realizácii sadových a záhradných úprav

  • Terénne úpravy a čistenie pozemku: terénne úpravy, odstránenie ruderálnych porastov a výruby. búracie práce a pod.
  • Stavebné úpravy a drobná architektúra: realizácia oplotenia, spevnených plôch rôzneho povrchu: pokládka kemennej a betónovej dlažby, drevený decking, minerálny betón
  • Drobné stavby: murované alebo drevostavby, vodné prvky a pod.
  • Realizácia drobnej architektúry: mobiliár a dodávky zariadení detských ihrísk
  • Výsadba rastlín: dodávka a výsadba solitérnych stromov, krov, trvaliek, okrasných tráv a cibulovín
  • Zakladanie trávnikov: realizácia výsevom aj pokládkou trávnych kobercov, zakladanie kvitnúcich lúčnych trávnikov
  • Realizácia automatického závlahového systému značky Hunter
  • Realizácia elektroinštalácie v rámci záhradných úprav: osvetlenie a ozvučenie záhrady
realizácia záhrady
Realizácia záhrady – Ateliér DUMA

Vytvorme spolu príjemné prostredie

Moderná záhradná architektúra pozná odpovede na mnohé problémy, ktoré trápia ľudí v mestách a v oblastiach s nedostatkom zelene. V hustej mestskej zástavbe, v rámci veľkých komerčných projektov či bytových komplexov sme schopní vytvoriť zelené miesta s neopakovateľnou atmosférou, ktoré budú plniť nielen estetickú, ale aj sociálnu funkciu. Poďte spolu s nami vytvoriť živé, dynamicky sa rozvíjajúce záhrady a parky s neopakovateľnou atmosférou.