Služby

Pojekčná činnosť
Zabezpečujeme projekčné služby v obore záhradná a krajinná architektúra vo všetkých
projektových stupňoch – štúdie, dokumentáciu pre územné rozhodnutie, projekty pre stavebné
povolenie, realizčné projekty atď.
Spracúvame projekty rodinných záhrad, terás, projekty mestskej a vyhradenej zelene – parky,
vnútrobloky, námestia, školské areály, cintoríny.

Realizácia
Klientom zabezpečujeme kompletný servis pri realizácii sadových a záhradných úprav

  • Terénne úpravy a čistenie pozemku: terénne úpravy, odstránenie ruderálnych porastov a výruby. búracie práce a pod.
  • Stavebné úpravy a drobná architektúra: realizácia oplotenia, spevnených plôch rôzneho povrchu: pokládka kemennej a betónovej dlažby, drevený decking, minerálny betón
  • Drobné stavby: murované alebo drevostavby, vodné prvky a pod.
  • Realizácia drobnej architektúry: mobiliár a dodávky zariadení detských ihrísk
  • Výsadba rastlín: dodávka a výsadba solitérnych stromov, krov, trvaliek, okrasných tráv a cibulovín
  • Zakladanie trávnikov: realizácia výsevom aj pokládkou trávnych kobercov, zakladanie kvitnúcich lúčnych trávnikov
  • Realizácia automatického závlahového systému značky Hunter
  • Realizácia elektroinštalácie v rámci záhradných úprav: osvetlenie a ozvučenie záhrady