zahrada prepojena s krajinou duma

Realizácia projektu záhrady prepojenej s krajinou Bratislava

Záhrada tvorí okolie rodinného domu, ktorý sa nachádza v mestskej časti Bratislava-Devín na vyvýšenom mieste s výhľadom na národnú kultúrnu pamiatku hrad Devín a tok Dunaja. Charakteristickým prvkom záhrady je výrazné vizuálne prepojenie na okolitú krajinu. Vzhľadom na svoju rozlohu sa vytvorilo v záhrade niekoľko rôznych priestorov – otovrených „záhradnych miestností , ktoré na seba vzájomne nadväzujú a prelinajú sa v mäkkých krivkách.

Terénne modelácie pomáhajú vizuálne odčleniť jednotlivé časti a pohľadovo izolovať oplotenie pozemku a areálovú komunikáciu. Záhrada je riešená tak, aby prepojovala interiér s exteriérom a poskytovali výhľady alebo menšie komornejšie priestory pre svojich obyvateľov. Obvodová časť záhrady je riešená v prírodno-krajinárskom duchu tak, aby došlo k maximálnemu prepojeniu záhrady s okolitou krajinou.

Použité sú vegetačné prvky typické pre danú lokalitu ako napr.: lúčne porasty, vinohrad, ovocný sad, trávobylinné spoločenstvo, stepné spoločenstvo, lesné spoločenstvo, drobné ovocné dreviny, bylinky. Rodinný dom má takmer na celej svojej streche vegetačné strechy, ktoré sa využivajú ako pobytové plochy.