rekonštrukcia zahrady v Bratislave, atelier duma

Rekonštrukcia záhrady pre oddych Bratislava

Rekonštrukcia záhrady bola v tomto prípade rozsiahlejšia. Majiteľmi sú mladí manželia s deťmi. Návrh záhrady vychádza z asymetrického tvaru domu, podmieňujúci základné členenie záhrady. To vytvára niekoľko funkčných častí okolo centrálnej trávnatej plochy. Návrh nadväzuje na existujúcu terasu pobytovo-herný trávnik s priehľadom do krajiny, ktorý je vymedzený dvojicou vzrastlých stromov.

Herný priestor venujeme najmenším členom rodiny. Kresliaca tabuľa a trampolína umiestnené na mlatovej ploche, po čase ju môže nahradiť pokračujúci kvitnúci záhon.

V južnej časti záhrady navrhujeme priestor pre exteriérové stolovanie v záhrade s pritienením pre horúce dni. Terasa je vybavená kuchynským pultom s grilom. Chodník k nej vedie cez záhon s výsadbou viackmenných stromov, ktoré v letných dňoch vytvárajú príjemný tieň.

Rekonštrukcia záhrady dala priestor aj na vytvorenie úžitkovej záhrady umiestnenej pred oknom obývačky poňatej zároveň okrasne. Zvýšené pestovateľské záhony nepravidelného tvaru reflektujú na nepravidelný tvar domu. Centrom úžitkovej časti je malé jednoduché sedenie pod korunami stromov, obkolesené kvitnúcimi záhonmi.

Tu si môžete pozrieť ďalšiu záhradu u našej dielne: https://atelierduma.sk/projekty/moderna-zahrada-rusovce/https://atelierduma.sk/projekty/moderna-zahrada-rusovce/