Rekonštrukcia záhrady pre oddych Bratislava

Rekonštrukcia záhrady bola v tomto prípade rozsiahlejšia. Majiteľmi sú mladí manželia s deťmi. Návrh záhrady vychádza z asymetrického tvaru domu, podmieňujúci základné členenie záhrady. To vytvára niekoľko funkčných častí okolo centrálnej trávnatej plochy. Návrh nadväzuje na existujúcu terasu pobytovo-herný trávnik s priehľadom do krajiny, ktorý je vymedzený dvojicou vzrastlých stromov.

Herný priestor je venovaný najmenším členom rodiny. Kresliaca tabuľa a trampolína sú umiestnené na mlatovej ploche, ktorá môže byť po čase nahradená pokračovaním kvitnúceho záhona.

V južnej časti záhrady je navrhnutý priestor pre exteriérové stolovanie v záhrade s pritenením pre horúce dni. Terasa je vybavená kuchynským pultom s grilom. Chodník k nej vedie cez záhon s výsadbou viackmenných stromov, ktoré v letných dňoch vytvárajú príjemný tieň.

Rekonštrukcia záhrady dala priestor aj na vytvorenie úžitkovej záhrady. Ta je umiestnená pred oknom obývačky a je poňatá zároveň okrasne. Zvýšené pestovateľské záhony nepravidelného tvaru reflektujú na nepravidelný tvar domu. Centrom úžitkovej časti je malé jednoduché sedenie pod korunami stromov, obkolesené kvitnúcimi záhonmi.