ohnisko v zahrade duma

Návrh projektu malej záhrady Žilina

Stačí len jedno správne kúzlo a čarovná záhrada je na svete. Napriek malej ploche záhrady sa podarilo splniť požiadavky investora, vytvoriť pobytovú plochu trávnika s nadväznosťou na existujúcu terasu a užitkovú zahradu. Priestor je rozčlenený na vzájomne prepojené a súčasne vizuálne oddelené funkčné zóny.

Tento efekt dodáva záhrade jasné členenie, ale aj pocit priestrannosti. Záhrada sa nesie v jednoduchom, prírodnom štýle a poukazuje na možnosť efektívneho a rozmanitého využitia.