moderná prírodná záhrada s bazénom

Moderná záhrada Rusovce Bratislava

Moderná prírodná rodinná záhrada väčšej výmery v Rusovciach je charakteristická použitím prírode blízkych výsadieb. Jednotlivé záhony sú usporiadané tak, aby väčší priestor rozčlenili a vytvorili sa menšie zákutia – vzájomne prepojené záhradné miestnosti. Ústredný motív záhrady tvorí bazénová časť s exteriérovou kuchyňou. Moderná prírodná záhrada poskytuje priestor, kde sa od jari do skorej jesene odohráva rodinný život. Veľké trávnikové plochy slúžia na šport a relax, súčasťou záhrady sú aj fitness prvky na posilňovanie. V záhrade sa nachádza aj úžitková časť. Tvoria ju ́vyvýšené záhony na pestovanie zeleniny a záhony s drobným ovocím. Popri dome dome sú umiestnené cortenové konštrukcie na uloženie palivového dreva, ktoré sú sami o sebe pekným výtvarným prvkom. Spevnené plochy okolo domu sú tvorené kamenivom, do ktorého postupne prestupujú trvalky. Plynulým prechodom sa stráca „ organizovanosť“ záhrady, mnohokrát tvorená práve chodníkmi s presne definovanými tvarmi a líniami.

Vo výsadbách prevládajú záhony trvaliek, okrasných tráv, doplnených krami a vzrastlými stromy – duby, javory, okrasné čerešne, ambrovníky. Atraktívnosť výsadieb je volená s ohľadom na celoročné pôsobenie od jari do zimy. V záhrade je využitý výrazný jarný efekt kvitnutia cibuľovín, trvaliek a drevín. Cez leto ochladí pohľad na povievajúce steblá tráv, v kombinácii s modro-kvitnúcimi a šedo listými trvalkami. Na jaseň prevládajú zemité farby okrasných tráv, v kombinácii s žlto oranžovými trvalkami a do červena farbiacich listov drevín. Cez zimu dominujú zemité farby suchých tráv a trvaliek, doplnené stálozelenými krami.

Ďalšiu prírodnú záhradu z našej dielne, ktorá je pohľadovo prepojená s krajinou si môžete pozrieť tu https://atelierduma.sk/projekty/zahrada-prepojena-s-krajinou/