realizacia modernej zahrady s bazenom

Návrh modernej záhrady Rusovce Bratislava

Moderná rodinná záhrada väčšej výmery v Rusovciach je postavená na prírode blízkych výsadbach z krov a trvaliek, doplnená o vzrastlé stromy – duby, javory, okrasné čerešne, ambrovníky. Ústredný motív záhrady tvorí bazénová časť s exteriérovou kuchyňou, kde sa od jari do skorej jesene odohráva rodinný život. Veľké trávnikové plochy slúžia na šport a relax, súčasťou záhrady sú aj prvky na posilňovanie.


V záhrade sú aj ́vyvýšené záhony na pestovanie zeleniny a záhony s drobným ovocím. Popri dome dome sú umiestnené koše na uloženie palivového dreva, ktoré sú sami o sebe pekným výtvarným prvkom. Spevnené plochy okolo domu sú tvorené kamenivom, do ktorého postupne prestupujú trvalky, a tým sa stráca „ organizovanosť“ záhrady, mnohokrát tvorená práve chodníkmi s presne definovanými tvarmi a líniami.