vizualizacia cintorinu v modre kralova duma

Rekonštrukcia cintorína Modra - Kráľová

Rekonštrukcia cintorína v Modre, mestská časť Králová rieši menšie rozvojové územie v rámci existujúceho cintorínu. Cieľom je doplnenie miest na pochovávanie – vytvorenie samostatného priestoru pre umiestnenie urnových hrobov a vytvorenie vsypovej lúčky. V centrálnej časti vzniká menší pietný priestor pre rozlúčkové akcie. Na ukončenie pohľadovej osy hlavného chodníka sa umiestňuje výtvarný objekt – kríž.