Promenáda športovo rekreačný areál X-bionic® Šamorín | Atelier DUMA

Promenáda športovo rekreačný areál Šamorín

Športovo rekreačný areál X-bionic®SPHERE v Šamoríne uvíta návštevníky svojou kvitnúcou promenádou. Promenáda o dĺžke 885 metrov tvorí hlavnú komunikačnú kostru celého areálu. Súčasne je to aj nástupný priestor a spojnica medzi jednotlivými časťami areálu a prepojenie pre peších na areálové parkoviska. Dimenzovaná je na návštevnosť pri veľkých športových a kultúrnych podujatiach. Športovo rekreačný multifunkčný areál ponúka na ploche viac ako 100 hektárov podmienky a vybavenie olympijskej kvality pre profesionálny i amatérsky šport, relax a kongresovú turistiku. Základnými časťami X-BIONIC SPHERE sú EQUESTOR SPHERE, AQUATIC SPHERE a HOTEL.

Promenáda je umiestnená pozdĺž areálovej komunikácie od hlavného vstupu do areálu smerom k jazdeckej hale, kde pokračuje pozdĺž dostihovej dráhy. V ose promenády a vstupnú bránu do Equestor sphere tvorí socha cválajúceho koňa od maďarského sochára Gábor Miklós Szőke. Ako nosný princíp promenády bolo zvolené vzájomné prelínanie sa spevnených plôch a jednotlivých vegetačných prvkov. Na vizuálne skrátenie dĺžky promenády bolo použité priečne členenie dlažby a taktiež kompozícia zelene. Koncepciu vegetačných plôch tvora rytmicky nepravidelne sa striedajúce plošné vegetačné prvky – plochy trávniku, pôdo pokryvných rastlín, stálo zelených strihaných živých plotov a tri typy trávo bylinných spoločenstiev. Tie sú rozlíšené farebnosťou a pomerom zastúpenia okrasných tráv a trvaliek. Priestor doplnujú kosterné alejové stromy ako aj viackmenné formy okrasných čerešní a muchovníkov. Promenáda vizuálne aj funkčne prepája a dotvára koncepciu celého areálu.

Medzi objektami aqua parku a gymnastickej haly je vytvorené menšie pobytové „námestie“ , ktorému dominuje prvok fontány pozostávajúcej z rastru trysiek v dlažbe. Charakter dlažby a vegetačných prvkov nadväzuje na riešenie hlavnej promenády, tak aby sa obe plochy vizuálne prepojili a priestor sa zjednotil. 

Viac informácií o projektu Športovo rekreačného areálu X-bionic®SPHERE v Šamoríne nájdete tu: http://www.b-projekt.sk/sk/referencia/x-bionic-sphere-samorin