Návrh malej záhrady na Kolibe Bratislava

Návrh malej záhrady o výmere 49m2 má svoje čaro. Záhrada prináleží k bytovému domu Minergo, na ulici Na varte v Bratislave. Je to v podstate „ strešná“ záhrada, pod ňou sa nachádzajú podzemné garáže.


Tam kde nie je veľa priestoru, tam treba hľadať možnosti ako ho čo najefektívnejšie využiť. V takomto prípade je dobré si uvedomiť, že plochu u záhrady nezväčšíme. Musíme si teda pomôcť inými pomôckami napr. vertikálnymi stenami, plotmi, konštrukciou pergoly – plochy, na ktoré dokážeme vešať kvetináče, kapsáre, môžeme na ne popnúť popívané rastliny, vešať hojdačky. Priestoru dodáme dynamiku vyvýšenými záhonmi, stromami, ktoré záhradu tak trochu zneprehľadňujú a dodávajú jej tajomstvo.

Potreba spojiť požiadavky na trávnik pre otca, pestovanie rastlín pre matku, priestor na hranie dvoch malých detí a stolovanie na terase sa pretavila do narhu

V návrhu sa priestor rozdelil po diagonálach, vznikli plochy, ktorým sa priradili rôzne funkcie. Vytvorili sa chodníky a opäť si tu nájdu svoje všetci členovia rodiny. Trávnik pre otca a aj plocha na hranie pre deti, pestovateľské záhony na kvety a zeleninu. Pridali sa k tomu vertikálne steny na ďalšie rastliny v kapsároch, viackmenné formy stromov. Záhrade dodajú tieň a záhradku vizuálne predelia.

Tu si môžete pozrieť ďalšiu malú mestskú záhradu z našej dielne: https://atelierduma.sk/projekty/male-kuzlo-v-zahrade/