Veľká terasa na bytovom dome

20. februára 2021

Návrh riešenia terasy na bytovom dome ako plnohodnotnej záhrady s bohatým priestorovým a funkčným členením. Zaujímavé riešenie sa dosiahlo výškovým a priestorovým rozčlenením záhrady na tri základné zóny – spoločenskú, relaxačnú a pobytovú. 

Terasa sa nachádza na prvom podlaží obytného domu na hradnom vrchu. Veľkosť terasy je cca 380m², povolené zaťaženie na 1m² je 1250 kg/m².  Veľkosť terasy a miera zaťaženia umožnili navrhnúť veľkorysé riešenie terasy a vytvorenie plnohodnotnej záhrady na konštrukcii strechy.

Riešená terasa je tvorená tromi kompozičnými celkami. Prvým je znížený parter s loungeovým sedením, ktorého okolie tvorí drevená palubovka s nábytkom pre stolovanie. Dominantnými prvkami sú v mobilných nádobách vysadené viackmenné formy muchovníka a vodný prvok / kanál. Dominantou druhého celku je trávnikový parter nepravidelného tvaru, ktorý je lemovaný vyvýšenými okrasnými záhonmi a posedením pod stromami. Posledný celok je výrazný svojím pôdorysne nepravidelným (geometrickým) členením. Tvorí ho drevená terasa a bambusové záhony, uprostred ktorých sa nachádza jacuzzi s látkovým tienidlom.

Na zníženom partery, ktorého ústredným prvkom je pohodlné loungové sedenie sa nachádza j vodný prvok v podobe vyvýšenej vodnej plochy s prameňom. Celý tento priestor dotvárajú viackmenné stromy v nádobách v pravidelnom rastry, ktoré daný priestor príjemne zatieňujú. V pozadí môžeme vidieť čiastočne krytú drevenú terasu určenú na stolovanie.  Živý plot oddeľuje riešenú terasu od susednej terasy. 

Opačne smerujúci pohľad z drevenej terasy na znížený parter. Parter je od technického zázemia (klimatizačná jednotka, sklad na náradie) oddelený pohľadovou zástenou. V pozadí naľavo je sedenie  pod stromami v nádobách. Pocit intímnosti a súkromia zabezpečia vyvýšené záhony s okrasnými krami.

Pri stolovaní na terase sa vám vyskytne príjemný pohľad na trávnikový parter, ktorý je jedným z ústredných prvkovov terasy. V popredí a pozadí sa linú ako kontrast k tejto voľnej pobytovej ploche rozličné,  ale pri tom harmonizujúce štruktúry použitých vegetačných prvkov.

Pohľad smerujúci z pobytového trávnika smerom k bambusovým záhonom, za ktorými je umiestená jacuzzi. Dominantným a dizajnovým prvkom, ktorý terase dodáva štýl a pocit luxusu sú nádoby s vysadenými stromami. 

Pohľad na jacuzzi uprostred vyvýšených bambusových záhonov tvoriacich  intímnu kulisu tomuto priestoru. Vynikne tu efektný prvok nepravidelného členenia  terasy – plochy drevenej palubovky a štrkových pásov. Starostlivý výber jednotlivých materiálov a prvkov spolu s použitými rastlinami navodzujú tú správnu atmosféru a doslova vás vtiahnu do tohto zákutia. Príjemným a funkčným prvkom je aj tienidlo nad jacuzzi.