Terasovitá záhrada

20. februára 2021

Pri svahovitom teréne záhrady je jedna z možností riešenia vytvorenie rôznych výškových úrovní. Vďaka tomu terasovitá záhrada vytvára podmienky na efektívne využitie priestoru. Tento návrh rieši napríklad obdĺžnikovú svahovitú záhradu pri rodinnom dome s výškovým prevýšením 1,2m, s rozdelením priestoru na tri funkčné a plošné zóny  – okolie bazénu a priľahlé átrium, pobytová záhrada a zeleninová  záhrada.

K základným požiadavkám investora bolo mať vytvorený priestor na vonkajšie stolovanie v átriu, dostatočne veľká plocha na slnenie pri bazéne a sedenie pred výstupom z obývačky. Na prvej terase vznikol priestor na loungove posedenie pod stromami a rekreačný trávnik. Horná terasa slúži ako úžitková záhradka na pestovanie zeleniny a ovocných krov. 

Pozemok je obdĺžnikového tvaru, pričom dom je umiestnený v prednej časti. Pred domom vznikol tu priestor na predzáhradku a parkovacie miesto pre dva automobily. Popri dome je prístup do hlavného priestoru záhrady. Tvorí ho šlapákový chodník doprevádzaný  záhonmi okrasných krov a tráv . Zadná – hlavná časť záhrady  sa člení na niekoľko funkčných priestorov. Určujúce pre budúci výraz záhrady bolo  výškové členenie záhrady, riešené pomocou schodísk a oporných múrikov s okrasnými záhonmi.

Prvú časť terasovité záhrady, ktorý priamo nadväzuje na dom tvorí drevená terasa. V časti átria slúži na stolovanie a v druhej pri bazéne na oddych a slnenie. Oproti bazénu za domom sa nachádza sauna, čiastočne krytá záhonom s tvarovanými stromami. Z druhej strany pri bazéne je menší pobytový trávnik. Schodmi sa z tejto časti záhrady dostávame k ďalšiemu samostatnému kompozičnému celku. Tvorí ho pobytový trávnik lemovaný z troch strán okrasnými záhonmi a pohodlné  posedenie pod stromami. K poslednému celku za opäť dostaneme schodiskom. Tvorí ho malá úžitková záhradka rozčlenená na vyvýšené zeleninové záhony, ovocné kry a posedenie pod ovocným stromom.

Pohľad na drevenú terasu s  bazénom. V ľavej časti je trávnik, ktorý slúži ako ďalšia plocha pre oddych a čas trávený pri bazéne. Priestor je vizuálne oddelený od sauny pomocou okrasného záhonu s tvarovanými stromami / hraby/. Použitie materiálov ako drevo a betón  prinášajú do záhrady príjemné kontrastné pôsobenie. Za betónovými opornými múrikmi sú trvalkové záhony s menšími viackmennými stromami.

Pohľad na posedenie pod stromami. Tento priestor je veľmi útulný a príjemný aj vďaka pohodlnému sedaciemu nábytku , ale najmä kvôli atmosfére vyplývajúcej z použitej vegetácie. Sedenie sa nachádza uprostred kvitnúceho záhonu doplneného stromami. Susedný betónový plot zmäkčuje drevená zástena.

Pobytový trávnik slúži ako voľná plocha na trávenie voľného času v záhrade. Lemujú ho kvitnúce záhony s trvalkami, okrasnými trávami a doplnené krami. Vysoká vegetácia pozostáva z tvarovaných a viackmenných  stromov.

Terasovitá záhrada – pohľad z posedenia pod stromami smerom do záhrady: trávnik s kvitnúcimi záhonmi.

Pohľad smerujúci z úžitkovej časti záhrady smerom k domu s  posedením pre stolovanie, bazén a pobytový trávnik. V priestore sú umiestnené okrasné záhony trvaliek, krov a tráv a doplnené vysokou vegetáciou.

Tu si môžete pozrieť ďalší prípadovú štúdiu malej záhrady: https://atelierduma.sk/mala-zahrada/