Sadové úpravy bytový dom Pekná vyhliadka

Bytový dom Pekná vyhliadka Bratislava

Bytový dom Pekná vyhliadka sa nachádza v mestskej časti Dúbravka v Bratislave s výhľadom na Malé Karpaty a Devínsku Kobylu. Našou úlohou bolo spracovať návrh sadových úprav od štúdie po realizačný projekt. Základným konceptom riešenia je vytvorenie príjemného, prírodného prostredia pre obyvateľov novej bytovej štvrti ako aj jej návštevníkom. Vegetačné úpravy esteticky a funkčne dopĺňajú obytný súbor, v ktorom sa nachádzajú – vegetačná strecha s okrasným záhonom vo svahu, svahy s výsadbou viackmenných krov a stromov, okolie bytových domov a parkoviská.

Tu si môžete pozrieť ďalší projekt sadových úprav v okolí bytového domu od nás: https://atelierduma.sk/projekty/obytna-zona-hviezdoslavova/