Súťaže a ocenenia

 

            

          

             Rodinne zahrady

                                                                  
Okrasné záhrady
Verejné priestory
Obnova pamiatok
Sútaže a ocenenia
Park Tehelné Pole
Mestský park Horné Lanice
Biokoridor Torysa  
Park za Sladovňou
Praha Petřín
 
 
 
 
 
 
                                                                         
 

 

 

Park Tehelné Pole (2. miesto, 2014 - verejná anonymná súťaž návrhov)

Urbanistické riešenie územia Mestský park Horné Lanice, Zvolen (1. miesto, 2009)

Revitalizácia areálu Kamenný mlyn,  Trnava (2. Miesto - cena za urbanizmus ZUUPS 2009)

Štúdia prestavby námestia sv. Jakuba, Rekonštrukcia verejných priestorov, Želiezovce (2. Miesto - cena za urbanizmus ZUUPS 2009)

Park za Slaďovňou, Košice (2. miesto, 2006)

Úprava parku u rozhledny a západní části Rúžového sadu na Petříně, Prahe (4.miesto, 2004)

Štúdia sadovníckych úprav Sídlisko III.-Biokoridor Torysa, Prešov (1. miesto, 2003)

Mestský cintorín, Prešov (2. miesto, 2003)

 

Názov akcie (ocenenie, rok)