UVODNA FOTKA
UVODNA FOTKA
UVODNA FOTKA
UVODNA FOTKA

Firma Atelier DUMA vznikla v roku 1999 s cieľom poskytovať zákazníkom komplexné služby v obore záhradná architektúra od projektovej prípravy až po samotnú realizáciu sadových úprav a následnú údržbu.

Našim cieľom je atraktívny design záhrady s dôrazom na potreby budúceho užívateľa. Vytvorenie záhrady ako plnohodnotného priestoru pre život rodiny, pre aktívny alebo pasívny oddych.

Ponúkame komplexnú dodávku záhrady v čase zodpovedajúcom náročnosti projektu. V kvalite, ktorá zabezpečí úspešný rozvoj záhrady do blízkej i vzdialenej budúcnosti.

Našou snahou je byť vašim partnerom pri celom tomto procese, pokiaľ sa len bude dať.

Veríme, že budeme pre vás správnou voľbou, náš projekt pre vás dobrým riešením a pobyt v záhrade potešením.

 

Chceme byť pre vás inšpiráciou a pomocníkom pri tvorbe prostredia. Pozrite si prípadové štúdie riešenia rodinných záhrad.

Strešná terasa - projekt pobytové terasy, atelierduma   Malá záhrada   Veľká záhrada   Rekonštrukcia záhrady

Veľká terasa

 

              Malá záhrada

 

Terasovitá záhrada

 

     Rekonštrukcia záhrady

Projekt pobytovej terasy na bytovom dome ako plnohodnotnej záhrady s bohatým priestorovým a funkčným členením. Zaujímavé riešenie sa dosiahlo výškovým a priestorovým rozčlenením záhrady na tri základné zóny – spoločenskú, relaxačnú a pobytovú.

 

Projekt malej záhrady pri rodinnom dome na úzkom a dlhom pozemku. Záhrada s centrálnym trávnikom a ohraničená z dvoch strán terasami na stolovanie a spoločenský život doplnená trvalkovými záhonmi po dlhších stranách pozemku.

 

Projekt väčšej záhrady pri rodinnom dome s výškovým prevýšením 1,2m. Záhrada sa delí na tri funkčné a plošné zóny - okolie bazénu a priľahlé átrium, pobytová záhrada a zeleninová záhrada.

 

 

Projekt rekonštrukcie asi 5 rokov starej záhrady. Základnou požiadavkou klienta bolo zvýšiť pobytovú kvalitu záhrady, vytvoriť členitejšiu záhradu - ako funkčne, tak aj priestorovo s ponechaním vzrastlých existujúcich drevín.

  popisek 01            

 

Strešná terasa - projekt pobytové terasy, atelierduma   Malá záhrada   Veľká záhrada   Rekonštrukcia záhrady

Malá terasa

 

       Rozmanitá záhrada

 

Farmárska záhrada

 

       Záhrada v Provence

Projekt malej terasy v bytovom dome. Benefitom priestoru je existencia zelených korún v tesnej blízkosti terasy. Elegantné riešenie, ako prepojiť interiér s exteriérom a vytvoriť priestor na stolovanie a oddych.

 

Rozmanité riešenie rodinnej záhrady . Malé subzáhradky s vlastným programom ponúkajú rôzne možnosti využitia priestoru.

 

Projekt rozsiahlej záhrady u farmy s chovom koní. Spája v sebe riešenie formálnych záhrad v okolí domu a voľného , krajinárskeho riešenia v ostatných častiach záhrady. Tvarovo a funkčne pestrá záhrada.

 

 

Projekt rekonštrukcie staršej záhrady v Provence.  Svahovitá záhrada s potenciálom existujúcich vzrastlých stromov, s typickou architektúrou vily a požiadavkami nových majiteľov to všetko dalo základ pre nový koncept záhrady.

  popisek 01