UVODNA FOTKA
UVODNA FOTKA
UVODNA FOTKA
UVODNA FOTKA

Ateliér DUMA s.r.o. poskytuje od roku 1999 komplexné služby v obore záhradná architektúra.

Náš vlastný projekčný tím pracuje pod vedením autorizovaného záhradného - krajinného architekta SKA.

Rozsah našej tvorby je od projektov malých terás a balkónov, cez rodinné záhrady, verejné priestory a vyhradené areály – zeleň firemných areálov, námestia, parky,  verejné priestory obytných súborov, vnútroblokov, detských ihrísk, areály škôl, zeleň u historických objektov, cintoríny ...

 

Vypracovávame komplexné návrhy a projektovú dokumentáciu pre všetky stupne stavebného konania v odbore záhradná architektúra: architektonická štúdia, dokumentácia pre územné rozhodnutie, projekt stavby pre stavebné povolenie, realizačný projekt, tendrová dokumentácia, prípadne iné. Špecializované úlohy riešime v úzkom kontakte s našimi odbornými partnermi.

Diela záhradnej architektúry pre našich klientov realizujeme na kľúč, od projektu po kompletnú realizáciu, údržbu

Záhradné centrum DUMA na Súkenníckej ulici v Bratislave zabezpečuje  dovoz a predaj najmä solitérnych stromov a krov

 

V našej ponuke nájdete bohatý sortiment rastlín – od solitérnych stromov, cez kry, trvalky až po letničky a ovocné dreviny. Výber rastlín zabezpečujú odborný zamestnanci firmy u jednotlivých veľkopestiteľov podľa projektu. Od našich dodávateľov dovážame vzrastlé stromy až do výšky 12m.

Chceme byť pre Vás inšpiráciou a pomocníkom pri tvorbe prostredia. Pozrite si prípadové štúdie riešenia rodinných záhrad.

Strešná terasa - projekt pobytové terasy, atelierduma   Malá záhrada   Veľká záhrada   Rekonštrukcia záhrady

Terasa

 

              Malá záhrada

 

Veľká záhrada

 

     Rekonštrukcia záhrady

Projekt pobytovej terasy na bytovom dome ako plnohodnotnej záhrady s bohatým priestorovým a funkčným členením. Zaujímavé riešenie sa dosiahlo výškovým a priestorovým rozčlenením záhrady na tri základné zóny – spoločenskú, relaxačnú a pobytovú.

 

Projekt malej záhrady pri rodinnom dome na úzkom a dlhom pozemku. Záhrada s centrálnym trávnikom a ohraničená z dvoch strán terasami na stolovanie a spoločenský život doplnená trvalkovými záhonmi po dlhších stranách pozemku.

 

Projekt väčšej záhrady pri rodinnom dome s výškovým prevýšením 1,2m. Záhrada sa delí na tri funkčné a plošné zóny - okolie bazénu a priľahlé átrium, pobytová záhrada a zeleninová záhrada.

 

 

Projekt rekonštrukcie asi 5 rokov starej záhrady. Základnou požiadavkou klienta bolo zvýšiť pobytovú kvalitu záhrady, vytvoriť členitejšiu záhradu - ako funkčne, tak aj priestorovo s ponechaním vzrastlých existujúcich drevín.

 popisek 01