Veľká strešná terasa na bytovom dome

20. februára 2021

Veľká strešná terasa na bytovom dome umožňuje riešenie ako pri plnohodnotnej záhrade s bohatým priestorovým a funkčným členením. Zaujímavé riešenie sa dosiahlo výškovým a priestorovým rozčlenením záhrady na tri základné zóny – spoločenskú, relaxačnú a pobytovú. 

Strešná terasa sa nachádza na prvom podlaží obytného domu na hradnom vrchu. Veľkosť terasy je približne 380m², pričom odpovedá priemernej veľkosti menšej rodinnej záhrady. Povolené zaťaženie na 1m² je 1250 kg/m².  Preto bolo možné navrhnúť veľkorysé riešenie terasy a vytvorenie plnohodnotnej záhrady na konštrukcii strechy.

Riešená strešná terasa vytvára tri základné kompozičné celky. Prvým je znížený parter s loungeovým sedením, ktorého okolie tvorí drevená palubovka s nábytkom pre stolovanie. Dominantné prvky tvoria mobilné nádoby vysadené viackmennými formami muchovníka a vodný prvok / kanál. Druhému celku dominuje trávnatý parter nepravidelného tvaru, lemovaný vyvýšenými okrasnými záhonmi a posedením pod stromami. Nakoniec posledný celok je výrazný svojím pôdorysne nepravidelným (geometrickým) členením. Charakterizuje ho drevená terasa a bambusové záhony, uprostred ktorých sa nachádza jacuzzi s látkovým tienidlom.

Na zníženom partery, s ústredným prvkom v podobe pohodlného loungového sedenia sa nachádza vodný prvok ako vyvýšená vodná plocha s prameňom. Celý tento priestor dotvárajú viackmenné stromy v nádobách v pravidelnom rastri, ktoré daný priestor príjemne zatieňujú. V pozadí môžeme vidieť čiastočne krytú drevenú terasu určenú na stolovanie.  Živý plot oddeľuje riešenú terasu od susednej terasy. 

Opačne smerujúci pohľad z drevenej terasy na znížený parter. Parter oddeľuje od technického zázemia (klimatizačná jednotka, sklad na náradie) pohľadová zástena. V pozadí naľavo je sedenie  pod stromami v nádobách. Pocit intímnosti a súkromia zabezpečia vyvýšené záhony s okrasnými krami.

Pri stolovaní na strešnej terase sa vám vyskytne príjemný pohľad na trávnikový parter. Ten je jedným z ústredných prvkov terasy. V popredí a pozadí sa linú ako kontrast k tejto voľnej pobytovej ploche rozličné,  ale pri tom harmonizujúce štruktúry použitých vegetačných prvkov.

Pohľad smerujúci z pobytového trávnika smerom k bambusovým záhonom. Vďaka nim sa vytvára intímne okolie pre relaxovanie v jacuzzi. Dominantným a dizajnovým prvkom, ktorý terase dodáva štýl a pocit luxusu sú nádoby s vysadenými stromami. 

Pohľad na jacuzzi uprostred vyvýšených bambusových záhonov tvoriacich  intímnu kulisu tomuto priestoru. Aj vďaka nim tu vynikne efektný prvok nepravidelného členenia  terasy – plochy drevenej palubovky a štrkových pásov. Starostlivý výber jednotlivých materiálov a prvkov spolu s použitými rastlinami navodzujú tú správnu atmosféru a doslova vás vtiahnu do tohto zákutia. Príjemným a funkčným prvkom je aj tienidlo nad jacuzzi.

Tu si môžete pozrieť ďalší prípadovú štúdiu terasovitej záhrady: https://atelierduma.sk/terasovita-zahrada/