rezidenčná záhrada v prírodnom štýle vizuálne prepojená s krajinou a terasa pri dome

Rezidenčná záhrada prepojená s krajinou Bratislava

Rozľahlá rezidenčná záhrada s výmerou okolo 2ha tvorí okolie rodinného domu, ktorý sa nachádza v mestskej časti Bratislava-Devín. Nachádza sa na vyvýšenom mieste s výhľadom na národnú kultúrnu pamiatku hrad Devín a tok Dunaja. Projekt záhrady využíva charakteristický prvok výrazného vizuálneho prepojenia na okolitú krajinu. Vzhľadom na svoju rozlohu sa vytvorilo v záhrade niekoľko rôznych priestorov – otvorených „záhradných miestností. Tie, ktoré na seba vzájomne nadväzujú a prelínajú sa v mäkkých krivkách.

Terénne modelácie pomáhajú vizuálne odčleniť jednotlivé časti a pohľadovo izolovať oplotenie pozemku a areálovú komunikáciu. Rezidenčná záhrada je riešená tak, aby prepojovala interiér s exteriérom a poskytovali výhľady alebo menšie komornejšie priestory pre svojich obyvateľov. Obvodová časť záhrady je riešená v prírodno-krajinárskom duchu tak, aby došlo k maximálnemu prepojeniu záhrady s okolitou krajinou.

Použité sú vegetačné prvky typické pre danú lokalitu ako napr.: lúčne porasty, vinohrad, ovocný sad, trávobylinné spoločenstvo, stepné spoločenstvo, lesné spoločenstvo, drobné ovocné dreviny, bylinky. Rodinný dom má takmer na celej svojej streche vegetačné strechy, ktoré sa využívajú ako pobytové plochy.

Ďalšiu prírodnú záhradu z našej dielne, ktorá má trochu menšie merítko si môžete pozrieť tu https://atelierduma.sk/projekty/moderna-zahrada-rusovce/