rekonstrukcia namestia sv.michala Hlohovec

Obnova Námestia sv. Michala Hlohovec

Obnova námestia sv. Michala v Hlohovci je založená na princípe vytvorenia nadčasového hlavného mestského reprezentačného a spoločenského priestoru. Tvaroslovím a materiálovo nadväzuje na historický a urbanistický kontext mesta. Vonkajší rámec námestia tvoria uličné stromoradia, ktoré zvýraznia hlavné kompozičné osi ulíc a pomôžu vytvoriť pokojnejšiu atmosféru a mikroklímu na námestí. Riešenie námestia vytvára priestor na využitie pre rôznorodé spoločenské a kultúrne akcie. Hlavný stretávací a spoločensko kultúrny priestor je v mieste starého rinku. 

Predpriestor kostola tvorí vizuálne prepojenie na pešiu zónu, ulicu M.R. Štefánika. V šírke uličného profilu ostáva voľný priestor, doplnený v osi vodným zrkadlom s hmlovými tryskami. Obnova námestia sv. Michala Okolie kostola vychádza z historických fotografií a tvorí mierne zvýšené plato s mlatom. Ružová záhrada navrhovaná medzi kostolom a ulicou SNP vytvára reprezentačný a spoločensko oddychový priestor. Tvaroslovím vytvára ostrovy vegetácie  – plochy záhonov ruží a trvaliek ako aj pobytového trávniku na mlatovom koberci. Plochu doplánuje jednoduchá fontána s tryskami, zvýšenými kvetináčmi na sedenie, piciou fontánkou.

Návrh bol spracovaný v rámci urbanisticko-architektonicko-krajinárskej súťaže vyhlásenej mestom Hlohovec.

Lokalita: Hlohovec

Dátum: 2020

Typ: architektonická sútaž, 5. miesto

Klient: Mesto Hlohovec