sadové úpravy námestia Blumentál, atelier duma

Vnútroblok a námestie obytného súboru Blumentál Bratislava

Námestie a vnútroblok obytného domu vytvára miesto na relaxáciu a oddych návštevníkov a svojich obyvateľov.

Verejný priestor – námestie tvorí väčšia spevnená plocha, doplnená výsadbou trávobylinných spoločenstiev a stromov. Súčasťou je mobiliár a zariadenia reštaurácii a kaviarne.

V stredovej časti vnútrobloku sa nachádza hlavný pobytový priestor, tvorený lichobežníkovými trávnatými kryhami, vystupujúcimi z terénu. Terénne modelácie vymedzujú spevnené plochy a priestor s detským ihriskom. Nepravidelným zvýšením terénu sa vytvárajú podmienky pre výsadbu stromov nad objektom podzemných garáží. Súčasne obvodové múriky tvoria prirodzené miesto na sedenie.