krajinársko-architektonická súťaž park Dunajská streda_atelier DUMA

Návrh mestského parku Dunajská Streda

Návrh mestského parku v Dunajskej Strede spracovaný v rámci krajinársko – architektonickej súťaže.

Koncept lesoparku Dunajské luhy determinuje charakter a historický vývoj okolitej krajiny a jeho umiestnenie v periférii mesta.
Jazero – dominantný prvok lesoparku evokuje rameno Dunaja, vytvára výrazný ochladzujúci prvok, priestor pre oddych a rekreačné aktivity.

Objekt kaviarne a zázemia lesoparku tvarovo odkazuje na tradičnú architektúru vodných mlynovdrevená konštrukcia osadená na koloch ponad vodou s pobytovými terasami.

Tu si môžete pozrieť návrh ďalšieho mestského parku z nášho atelieru: https://atelierduma.sk/projekty/obnova-mestskeho-parku-v-senici/