Elements Resort Šamorín

Novovybudovaná promenáda je súčasťou športovo-rekreačného areálu X-bionic® sphere v Šamoríne. Promenáda o dĺžke 885 metrov tvorí hlavnú komunikačnú kostru celého areálu, nástupný priestor a spojnicu medzi jednotlivými časťami areálu ktorými sú equestor, aquatic, athletic a hotel sphere, ktoré vytvárajú jedinečnú kombináciu špičkových športovísk ubytovania a doplnkových služieb.

Ako nosný princíp promenády bolo zvolené vzájomné prelínanie sa spevnených plôch a jednotlivých vegetačných prvkov. Koncepciu vegetačných plôch tvorí nepravidelné striedanie sa rôznych plošných vegetačných prvkov, ktoré tvoria podklad pre kosterné dreviny z kombinácie jednokmenných a viackmenných foriem. Promenáda vizuálne aj funkčne prepája a dotvára koncepciu celého areálu.