Verejné priestory

 

            

          

             Vyhradené areály

                                                                  
Okrasné záhrady
Verejné priestory
Elements Resort Šamorín - promenáda
Rekonštrukcia areálu laboratórií BVS                                                                  
Revitalizácia čítarne Červený rak
Cintorín Modra - urnový háj
Administratívne centrum Reding II
Cintorín Kvítkovice
Cintorín Modrá Kráľová

Rekonštrukcia areálu ZŠ Trnava-

Modranka

Kamenný mlyn
Obnova pamiatok
Sútaže a ocenenia