.

 

Údržba trávnika - popis operácií

 

 

Kosenie trávnika

U kosenia trávnika je  najdôležitejšia pravidelnosť. Tá záleží od druhu trávnika či použitej trávnej zmesi. Golfové trávniky či trávniky využitím pre aktívny šport sa kosia denne a potrebujeme na ne špeciálne vretenové kosačky. Na záhradách a parterových trávnikoch pri dome si vystačíme s kosením rotačnou kosačkou, ktoré je nutné robiť aspoň raz za týždeň. V máji , kedy je prírastok najväčší, je dobré periodicitu zdvojnásobiť. Výšku kosenia je veľmi dôležité správne nastaviť. Bežné trávne zmesi, z ktorých sa skladá trávnik na rekreačné využitie nie sú prispôsobené na kosbu nižšiu ako 2,5 cm. Je dobré nastaviť si výšku kosenia nad túto hodnotu. Trávnik nesmieme nikdy nechať prerásť do veľkej výšky. Zásadou je kosiť vždy max. 1/3 výšky stebla. Pokiaľ nám však napriek tomu takáto situácia vznikne, mali by sme trávnik pokosiť na viackrát po častiach. Sezóna kosieb začína hneď po prebudení trávy a následnom vyrastení stebiel zhruba v polovici marca v závislosti od počasia. Posledné kosenie je dobré robiť až po ukončení rastu na jeseň zhruba začiatkom novembra. Trávnik by sa mal zazimovať s čo najkratším steblom, kedže väčšia prítomnosť biomasy môže spôsobiť problémy s hubovitými chorobami. Trávnik nekosíme pokiaľ je terén príliš podmočený alebo keď je zamrznutý.

 

Vertikutácia

Je regeneračné opatrenie trávnika. Vykonáva sa zvyčajne vertikutačnými hrabľami, alebo na väčších plochách používame stroje podobné kosačkám - vertikutátory. Na trávniku sa prereže vrchná vrstva plste do hrúbky okolo 5 mm ostrými rotujúcimi nožmi. Táto metóda zabezpečí lepšie dýchanie trávy, jej odnožovanie, efektívnejšie využitie a vstrebanie živín ako aj dostatočné prijímanie zrážok a vody. Plsť je v podstate odumretá organická hmota, resp. zvyšky trávy po kosení, uložené na povrchu koreňového drnu. Má svoje klady, ale aj zápory. Pokiaľ jej hrúbka nie je príliš vysoká ( viac ako 15 mm ) má pozitívny vplyv najmä na pevnosť a odolnosť trávnika aj voči vysokým letným teplotám. Avšak pri väčšej hrúbke dochádza k únave trávnika a ako sme spomínali je nutná vertikutácia, ktorá nežiadúce účinky odstráni.

 

Hnojenie trávnika  

Priaznivý vplyv živín sa prejavuje v rýchlej obnove listov, v dobrom odnožovaní trávnika, v jeho farbe a vitalite. Pre trávnik sú najdôležitejšími prvkami dusík a draslík, každý má svoje miesto vo výžive. Dusík je základnou zložkou pri výžive rastlín. Jeho dostatkom zabezpečíme silný a zdravý rast. Draslík je dôležitou súčasťou výživy trávnika. Vďaka nemu dozrievajú v listoch pletivá a takisto podporuje další rast a odnožovanie. Jeho účinky nám pomôžu najviac na jeseň kedy ho podávame vo vyšších dávkach aby trávnik lepšie prezimoval.

 

Operácií na údržbu a regeneráciu trávnika je samozrejme viac, napr. aerifikácia, atď ... vsak tieto operácie bývajú viac využívané u zaťažovaných športových trávnikoch, kde si trávnik vyžaduje špeciálnu starostlivosť.