Okrasné záhrady                                         
Verejny priestor  

Verejné priestory

 
Elements Resort Šamorín - promenáda  
Rekonštrukcia areálu laboratórií  BVS                                                                    
Revitalizácia čítarne Červený rak
 
Cintorín Modra - urnový háj  
Administratívne centrum Reding II  
Cintorín Kvítkovice  
Cintorín Modrá Kráľová  
Rekonštrukcia areálu ZŠ Trnava-Modranka  
Lesopark Kamenný mlyn  
Obnova pamiatok  
Sútaže a ocenenia  
   
   
 

 

        

     

         

                                                                        
   

 


 

Revitalizácia čítarne Červený rak


 
 
 
  
 

Miesto stavby:                       

Investor:                                

Stupeň dokumentácie,rok:   

Rok realizácie:                        

Autor:                                     

Spracovateľ časti:                  

Mestská knižnica v Bratislave,letná  Čitáreň Červený rak

Mesto Bratislava

štúdia_ 2005, realizačný projekt_ 2006

2006, Atelier DUMA

Ing. Arch. Janák

Ing. Magdalena Horňáková, Ing. Juraj Horňák