Rekonštrukcia záhonov

 

Životnosť výsadieb trvaliek, zapojených výsadieb krov, zosadieb stromov je často obmedzená – a to buď v čase a v priestore,  alebo módnym trendmi, určujúcimi vzhľad a prevádzku záhrady. V prípade, že máte pocit, že záhony sú riedke, alebo naopak prehustené, pôsobia prestarnuto, vieme Vám takéto záhony zrekonštruovať a dodať výsadbám nový vzhľad.

 

 

Takéto rekonštrukcie môže vyvolať viacero faktorov :

- nevyhovujúca/zmenená prevádzka záhrady

- zmena ekologických podmienok rastlín – zmena svetelných, vlhkostný a pôdnych podmienok

- nevyhovujúci vzhľad záhonov – prerastené záhony, nepekné kombinácie štruktúr, farieb,...

- vek záhonov – prestarnuté záhony trvaliek, s odumretými krátkovekými druhmi rastlín

- potreba zmeny/osvieženia záhrady/ zmena štýlu výsadieb

 

 

V prípade, že chcete pristúpiť k rekonštrukcii záhonov z niektorého z hore uvedeného dôvodu, vieme Vám poskytnúť naše znalosti a skúsenosti v danom obore. Takýto zásah vyžaduje potrebnú prípravu – či už projektovú alebo predrealizačnú. Čo sa týka projektovej prípravy, je potrebná inventarizácia a zakreslenie existujúcich záhonov, tak aby bolo možné nové dosadby naplánovať. V rámci predrealizačnej prípravy je potrebné správne naplánovať čas rekonštrukcie, vzhľadom na existujúce/zostávajúce/presadzované rastliny v záhonoch, tak aby sme vystihli správne vegetačné obdobie.

 

 

Dobre naplánované rekonštrukcie – v čase i v priestore, môžu Vašej záhrade priniesť nový život, nový vzhľad a Vám nový zážitok v novej sezóne.