Okrasné záhrady                                         
Verejny priestor  

Verejné priestory

 
Elements Resort Šamorín - promenáda  
Rekonštrukcia areálu laboratórií  BVS                                                                    
Revitalizácia čítarne Červený rak
 
Cintorín Modra - urnový háj  
Administratívne centrum Reding II  
Cintorín Kvítkovice  
Cintorín Modrá Kráľová  
Rekonštrukcia areálu ZŠ Trnava-Modranka  
Lesopark Kamenný mlyn  
Obnova pamiatok  
Sútaže a ocenenia  
   
   
   

        

     

         

                                                                        
   

 


 

Rekonštrukcia areálu laboratórií BVS


 
 
 
  
 

Verejný priestor        Bratislava

Projekt:                       2006

Realizácia:                 2010