Realizácia záhrad

Realizácia záhrad

 

Klientom zabezpečujeme kompletný servis pri realizácii sadových a záhradných úprav.

 

  • Terénne úpravy a čistenie pozemku: terénne úpravy, odstránenie ruderálnych porastov a výruby, búracie práce a podobne.

  • Stavebné úpravy a drobná architektúra: Realizácia oplotenia, spevnených plôch rôzneho povrchu

     pokládka kamennej a betónovej dlažby, drevenný decking, minerálny betón, drobné stavby - murované

     alebo drevostavby, vodné prvky a podobne.

  • Realizácia drobnej architektúry: Mobiliár a dodávky zariadení detských ihrísk.

  • Výsadba rastlín: Dodávka a výsadba solitérnych stromov, krov, trvaliek, okrasných tráv, cibuľovín. Výber rastlín na výsadbu zabezpečujú odborný zamestnanci firmy u jednotlivých veľkopestiteľov podľa projektu. Od našich dodávateľov dovážame vzrastlé stromy až do výšky 12m.

  • Zakladanie trávnikov: Realizácia výsevom aj pokládkou trávnych kobercov. Zakladanie kvitnúcich lúčnych trávnikov.

  • Realizácia automatického závlahového systému značky Hunter

  • Realizácia elektroinštalácie v rámci záhradných úprav: Osvetlenie a ozvučenie záhrady.

  • Realizácia drevostavieb a drevených prvkov do záhrad: Oplotenie, terasy, drevené obklady, altány, pergoly,...

 

 

strešná terasa