.

KOMPLEXNÉ PROJEKTOVÉ SLUŽBY

Projekčnú činnosť zabezpečujeme v ateliéri pod vedením autorizovaného architekta. Ponúkame projekciu od projektov malých terás a balkónov, cez rodinné záhrady, mestskú a vyhradenú zeleň – zeleň sídlisk, námestia, parkov, vnútroblokov, cintorínov.

 

Projekty realizujeme na kľúč, garantujeme komplexnosť na všetkých stupňoch projektovej dokumentácie od štúdie až po realizačný projekt a stavebný dozor.

 

O kvalite práce ateliéru svedčia ocenenia získané počas trvania ateliéru na súťažiach na Slovensku a v Čechách.

 

Projekt záhrad

 

Záhrada je živý a  dynamický organizmus.  K jej tvorbe pristupujeme so zreteľom na tie najmenšie detaily, ktoré v konečnom výsledku zaručujú jej funkčnosť, sviežosť a príjemný vzhľad v každom ročnom období. 

Návrh záhrady musí odrážať nároky majiteľa na jej štýl a prevádzkové potreby v súlade s  prírodnými podmienkami daného miesta. Budovanie záhrady je dlhodobý proces. Nie je to len samotná výsadba rastlín a vybudovanie technických prvkov, ale jej vývoj prebieha v priebehu niekoľkých rokov až desaťročí.

 

Realizácie záhrad

 

Klientom zabezpečujeme kompletný servis pri realizácii sadových a záhradných úprav, zavlažovacieho systému, stavebných prvkov a následnú údržbu záhrady podľa dohodnutého rozsahu.

  

Prípadové štúdie

 

Na jednotlivých prípadových štúdiách Vám ukážeme ako vyzerá projekt rôznych typov záhradno-architektonických úprav. 

 

 

Terasa   Malá záhrada   Veľká záhrada   Rekonštrukcia záhrady

Terasa

 

Malá záhrada

 

Veľká záhrada

 

Rekonštrukcia záhrady

Projekt pobytovej terasy na bytovom dome ako plnohodnotnej záhrady s bohatým priestorovým a funkčným členením. Zaujímavé riešenie sa dosiahlo výškovým a priestorovým rozčlenením záhrady na tri základné zóny – spoločenskú, relaxačnú a pobytovú.

 

Projekt malej záhrady pri rodinnom dome na úzkom a dlhom pozemku. Záhrada s centrálnym trávnikom a ohraničená z dvoch strán terasami na stolovanie a spoločenský život doplnená trvalkovými záhonmi po dlhších stranách pozemku.

 

Projekt väčšej záhrady pri rodinnom dome s výškovým prevýšením 1,2m. Záhrada sa delí na tri funkčné a plošné zóny - okolie bazénu a priľahlé átrium, pobytová záhrada a zeleninová záhrada.

 

 

Projekt rekonštrukcie asi 5 rokov starej záhrady. Základnou požiadavkou klienta bolo zvýšiť pobytovú kvalitu záhrady, vytvoriť členitejšiu záhradu - ako funkčne, tak aj priestorovo s ponechaním vzrastlých existujúcich drevín.