Okrasné záhrady

 

            

 

   fotogaléria zahrada            

Okrasné záhrady

Devín - rezidenčná záhrada
Bratislava - rezidenčná záhrada
Bratislava - záhrada S
Bratislava - záhrada L
Bratislava - záhrada Z  
Rusovce - záhrada N
Rusovce - záhrada C
Rusovce - záhrada  F     
Rusovce - záhrada V       
Rusovce - záhrada U
Rusovce - záhrada M
Dunasziget - vidiecka záhrada
Weiden am See - záhrada D  
Verejné priestory
Obnova pamiatok
Sútaže a ocenenia

 

 

Navrhovanie a tvorba záhrad je hľadaním riešenia priestoru  pomocou línií / chodníky, cesty/ , plôch /terén, záhony, spevnené plochy, voda/ a  geometrických tvarov prvkov/ solitéry, sochy/. Záhrada sa vytvára v harmónii s človekom v konkrétnych spoločenských, prírodných a klimatických podmienkach v  časovom horizonte presahujúcom niekoľko ľudských generácií.

 

Výsledkom je záhrada a uvoľnené emócie z jej užívania a bytia v nej, životný priestor,  ktorý vďaka svojím zmenám v čase a v priestore každým dňom svojmu užívateľovi ponúka svoje premeny a ponúka ďalšie možnosti jej realizácie a ďalšieho rozvoja.

 

V rámci našej ponuky Vám zabezpečíme komplexné služby záhradnej architektúry: spracovanie projektu a následne realizáciu záhrady: terénne úpravy, príprava pôdy, výsadba a dodávka rastlín, realizácia trávnikov, závlahový systém, technické prvky a drobné záhradné stavby.

Zároveň sa postaráme o komplexný záhradný servis zahŕňajúci celoročnú profesionálnu údržbu záhrady.