Okrasné záhrady
Mestský park Horné Lanice  
Verejné priestory  
Obnova pamiatok  
Sútaže a ocenenia  
Park Tehelné Pole  
Mestský park Horné Lanice           
 
Biokoridor Torysa                      
Park za Sladovňou  
Praha Petřín  
   
   
   
   
 

 

        

     

         

                                                                           
   

 


 

Mestský park Horné Lanice
 
 
 
  
 
   Urbanistické riešenie územia Mestský park Horné Lanice, Zvolen (1. miesto, 2009)