Okrasné záhrady 
Kamenný Mlyn - lesopark  
Verejné priestory  
Elements Resort Šamorín - promenáda  

Rekonštrukcia areálu laboratórií BVS

 
Revitalizácia čítarne Červený rak  
Cintorín Modra - urnový háj  
Administratívne centrum Reding II  
Cintorín Kvítkovice  
Cintorín Modrá Kráľová  

Rekonštrukcia areálu ZŠ Trnava- Modranka

 
Lesopark Kamenný mlyn  
Obnova pamiatok  
Sútaže a ocenenia  
   
   
  
 
   
   
 

                      

 
   

 


 

Trnava - Lesopark Kamenný mlyn


 
 
 
  
 

Miesto stavby:                 

Investor:                               

Stupeň dokumentácie,rok:   

Generálny projektant:          

Autor:                                   

Spolupráca:                        

Kamenný Mlyn, Trnava

Mesto Trnava

štúdia_ 2005, projekt na stavebné povolenie_ 2008

Atelier DUMA

Ing. Magdalena Horňáková, Ing. Arch. Róbert Paál

Ing. Katarína Urbanská, Ing. Andrea Prievalská