PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

PROJEKT FARMÁRSKA ZÁHRADA

 

Projekt rozsiahlej záhrady v Piešťanoch /20 600 m2/ v sebe spája niekoľko funkčných celkov. Tie spolu vytvárajú bohatý program záhrady. Na základe kompozičných princípov je možné záhradu rozdeliť na dve základné časti - formálnu a prírodnú.

 

Formálna časť záhrady nadväzuje priamo na dom, jednotlivé funkčné celky sú vymedzené priamymi líniami chodníkov alebo záhonov.

 

Charakter prírodnej časti záhrady je daný rozvoľnenou výsadbou stromov a uvoľnenými líniami záhonov, trávnikov, či stavebných prvkov. Takisto prírodný charakter je daný aj funkciami týchto plôch - výbeh pre kone, indiánsky kopec a ohnisko.

 

1/ Rozsiahly nástupný priestor je tvorený spevnenou plochou /chodníky a príjazdová cesta/, rozľahlým trávnikom s výsadbou solitérnych sekvojí. Od ulice je záhrada izolovaná výsadbou izolačnej zelene.

 

 

2/ Formálne záhrady na ľavej strane domu slúžia ako daždové záhrady, do ktorých sa akumuluje dažďová voda zo strechy domu. Pomáhajú zlepšovať mikroklímu v záhrade, v rámci managementu dažďovej vody zadržujú vodu na pozemku, ktorá  nie je následne odvádzaná do kanalizácie.

 

 

 

 

 

 

V záhrade sa nachádza aj altánok, v blízkosti ktorého je pestrá výsadba.

 

 

 

 

 

 

3/ Na dažďové záhrady nadväzujú záhony bohato kvitnúcich trvaliek a solitérnych stĺpovitých stromov. Rozsiahle záhony sa rozprestierajú po oboch stranách bazénu a svojim charakterom by mali navodiť atmosféru prímorskej krajiny /farebnosť rastlín, vzrast stromov, kamenný mulč/.

 

 

 

 

 

 

4/ V prírodnej časti záhrady je plánované zapustené ohnisko. Jeho súčasťou je suchý kamenný múrik vinúci sa a výškovo gradujúci pomedzi výsadbu stromov. Jeho súčasťou je lavica pri ohnisku.

 

 

 

 

 

5/ Súčasťou záhrady je aj novovybudované jazero, ktorého prírodný charakter navodzuje bohatá výsadba rastlín na pobreží. Na jazero nadväzuje mólo a drevený “chodník” vedúci z jednej strany jazera na druhú. Do jazera priteká cez vyvýšený kanál dažďová voda, zachytávaná zo striech domu.

  

 

 

6/ Z výkopovej zeminy z jazierka je vytvorený v záhrade kopec. Kamenný charakter svahov sa docieli uložením mohutných kamenných blokov a sute. Svah vytvára hranicu medzi konským výbehom a prírodnou záhradou. Navrhnutá krajinná scenéria môže pripomínať divoký západ /kone, tee-pee a kamenný kopec/.

 

 

 

 

 

7/ Kamenný kopec môže slúžiť ako výhliadkové miesto z ktorého vidno jazierko a tajomný dom v stromoch.

 

 

 

 

 

 

 

Súčasťou záhrady je aj úžitková záhrada a ovocný sad.