Okrasné záhrady                                         
Elements Resort Šamorín promenáda  
Verejné priestory  

Elements Resort Šamorín - promenáda

 
Rekonštrukcia areálu laboratórií  BVS                                                                    
Revitalizácia čítarne Červený rak
 
Cintorín Modra - urnový háj  
Administratívne centrum Reding II  
Cintorín Kvítkovice  
Cintorín Modrá Kráľová  
Rekonštrukcia areálu ZŠ Trnava-Modranka  
Lesopark Kamenný mlyn  
Obnova pamiatok  
Sútaže a ocenenia  
   
   
   

        

     

         

                                                                        
   

 


 

Elements Resort Šamorín - promenáda 

 
 
  
 

Verejný priestor       Šamorín

Projekt:                      2013

Realizácia:                2014 - 2015