Okrasné záhrady                                         
  Cintorín Modra - urnový háj  
Verejné priestory    
Elements Resort Šamorín - promenáda    
Rekonštrukcia areálu laboratórií  BVS                                                                      
Revitalizácia čítarne Červený rak
   
Cintorín Modra - urnový háj    
Administratívne centrum Reding II    
Cintorín Kvítkovice    
Cintorín Modrá Kráľová    
Rekonštrukcia areálu ZŠ Trnava-Modranka    
Lesopark Kamenný mlyn    
Obnova pamiatok    
Sútaže a ocenenia    
     
     
     

        

     

         

                                                                        
   

 


 

Cintorín Modra - urnový háj
 
 
 
  
 

Verejný priestor      vyhradený areál - cintorín Modra

Projekt:                       2008