Choroby a škodcovia

 

 

Pri pestovaní a ošetrovaní trávnika sa môžeme v rôznych ročných obdobiach stretnúť s rôznymi chorobami. Výber z niektorých vám predstavíme v nasledujúcom texte.

 

Pleseň snežná – je to jedna z najrozšírenejších chorôb trávnika. Prejavuje sa v podobe nepravidelných škvŕn tvorených mycéliom belavej až naružovelej farby. Objavujú sa na jar po roztopení snehu.

Ochranu môžeme zabezpečiť preventívnym postrekom už na jeseň. V prípade výskytu na jar trávnik vyhrabeme, prevzdušníme a poprípade aplikujeme postrek s účinnou látkou ipridione, azoxystrobin alebo carbendazim. Pri troche trpezlivosti pomôže teplé počasie.

 

Palušková hniloba – hubovitá choroba vyskytujúca sa po roztopení snehu na trávniku. Je podobná plesni snežnej. Prejavuje sa drobnými skleróciami svetlej, neskôr tmavej farby o veľkosti zrniek piesku. Vytvára kruhovité alebo elipsovité plochy. Choroba ustupuje po nástupe vyšších teplôt. Plochu trávnika vyhrabeme a prevzdušníme, poprípade použijeme postrek.

 

Červená nitkovitosť – hubovitá choroba trávnika, ktorá sa spravidla vyskytuje v jeseni. Na trávniku sa prejavuje v nepravidelných škvrnách, ktoré neskôr žltnú a dostávajú farbu slamy. Pri vyššej vlhkosti sa objavujú ružovo sfarbené chumáčiky vzdušného mycélia. Prevenciou pred touto chorobou je správne nastavená závlaha, správne kosenie, vyrovnaná výživa, prevzdušňovanie trávnika. Účinný je postrek s látkou iprodione, flutriafol, azoxystrobin.

 

Ohnisková škvrnitosť trávnika – hubová choroba, ktorá sa prejavuje na listoch spočiatku ako žlté až svetlohnedé vodnaté škvrny. Listy sú tenké , hnedé. Na trávniku choroba tvorí hnedé suché škvrny, na okraji s viditeľným tmavosivým okrajom. Suché škvrny sa vytvárajú aj napriek dostatku vlahy. Mycélium sa prejavuje ako jemná biela pavučinka. Choroba napadá zväčša listy. Rizikovým faktorom sú vysoká teplota a vlhkosť. Trávnik dokáže zregenerovať v priebehu 2-3 týždňov. Prevenciou je vyrovnaná výživa, v lete prísun draslíka, správne kosenie a prevzdušňovanie trávnika. Účinný je postrek s látkou iprodione, chlorothalonil, azoxystrobin.

 

 

Plesne spôsobené hubou Fusaria -prejavujú sa ako škvrny rôzneho tvaru , ktoré sa postupne spájajú do veľkých nepravidelných tvarov. Poškodené miesta schnú a odumierajú. Choroba sa prejavuje v období s vysokou teplotou a vlhkosťou , alebo naopak období sucha , pri veľkom množstve plsti. Choroba sa prejavuje hlavne v letných mesiacoch – júl až august. Trávnik si preventívne ochránime vyrovnanou výživou, správnou zálievkou, pravidelným kosením a prevzdušňovaním trávnika. Poškodený trávnik ťažko regeneruje. V prípade ošetrenia používame fungicíd s účinnými látkami fenarimol, iprodione, myclobutanil, propiconazole, triadimefon.

 

 

Hrdza korunková  - môže sa  vyskytnúť pri nedostatočnom kosení, vyšších teplotách a vyššej vzdušnej vlhkosti. Na listoch trávy sa prejavuje vo forme žltých a oranžových prašných kôpok sprevádzaných chlorózami a nekrózami. Tieto sú následne vystriedané čiernymi lesklými škvrnami. Listy sú postupne deštruované. Prevenciou je vyrovnaná výživa a časté kosenie trávnatej plochy.

 

 

Hrdza trávová - prejavuje sa ako tmavo hrdzavé prašné vydutiny letných výtrusov alebo ako zimné výtrusy tmavo čiernej farby. Vyskytujú sa v okolí kolienok alebo na spodnej časti stebiel. Postupne dochádza k narušovaniu pletív, stáčaniu a zasychaniu listov. Choroba sa prejavuje na extenzívne udržovaných porastoch v období častých rôs a zrážok za vyšších teplôt.

 

 

Škvrnitosť trávnika -  prejavuje sa ako nepravidelné , bronzovo sfarbené škvrny rôzneho tvaru. Choroba napadá bázu stebiel a korene rastlín. Takto napadnuté steblá sa ľahko uvoľňujú zo substrátu. V strede takýchto škvŕn dochádza k zmene zloženia trávnych druhov a rozširujú sa dvojklíčnoslisté buriny. Choroba sa vyskytuje na zhutnených  pôdach s vyšším pH, s nevyrovnanou výživou, na stresovaných trávnikoch v období horúcich letných dní. K rizikovým faktorom patrí premokrenie a dlhodobá vysoká vlhkosť pôdy. Preventívnym opatrením je vyrovnaná výživa, pravidelné kosenie a prevzdušňovanie trávnika, plsť v trávniku môže byť zdrojom nákazy.

 

 

Múčnatka trávová  - vytvára na listoch belavý múčny povlak, ktorý prechádza do rozsiahlejších hnedastých škvŕn. Listy takto napadnutých tráv postupne odumierajú. Choroba sa najčastejšie vyskytuje na extenzívne pestovaných trávnikoch, na zatienených miestach s vysokou vzdušnou vlhkosťou. Prevenciou je časté kosenie, vyrovnaná výživa a použitie fungicídu s účinnou látkou propiconazole, fenopropimorph.