Okrasné záhrady
Biokoridor Torysa  
Verejné priestory  
Obnova pamiatok  
Sútaže a ocenenia  
Park Tehelné Pole  
Mestský park Horné Lanice              
 
Biokoridor Torysa                      
Park za Sladovňou  
Praha Petřín  
   
            
   
   
   

 

        

     

         

                                                                      
   

 


 

Biokoridor Torysa
 
 
 
  
 
 Štúdia sadovníckych úprav Sídlisko III.-Biokoridor Torysa, Prešov (1. miesto, 2003)