PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

PROJEKT REKONŠTRUKCIE ZÁHRADY 

Projekt rekonštrukcie približne päť rokov starej záhrady. Základnou požiadavkou klienta bolo zvýšiť pobytovú kvalitu záhrady a vytvoriť členitejšiu záhradu – ako funkčne, tak aj priestorovo s ponechaním vzrastlých, existujúcich drevín.

 

rekonštrukcia zahrady

 

 

schematická situácia pôvodný / navrhovaný stav.

  

rekonštrukcia zahrady situácia

 

 

 

Pôvodne bola záhrada poňatá veľmi jednoducho – väčšia trávnatá plocha s rôznorodými výsadbami po obvode pozemku.  Z pôvodných výsadieb boli ponechané vzrastlé smreky a červenolistý javor, ostatné pôdpokryvné dreviny boli odstránené. 

rekonštrukcia zahrady situácia

 

Riešený pozemok je obdĺžnikového tvaru. Dom je situovaný  v prednej časti. Nástupným priestorom je formálna predzáhradka.  Dominantou je trávnatá plocha lemovaná živými plotmi a doplnená stromami. Do zadnej časti záhrady záhrady vedie chodník medzi živým plotom a okrasným záhonom. Priestor záhrady za domom je členený na tri samostatné funkčné celky, ktoré sú delené záhonmi a zeleňou. Hlavným kompozičným tvarom celej záhrady je elipsa. Na dom priamo nadväzuje terasa a tvorí miesto na posedenie a stolovanie.

Prvým funkčným celkom je väčší pobytový trávnik doplnený terénnou modeláciou. Do druhého celku sa dostaneme krátkym trávnatým chodníkom. Tvorí ho pobytová plocha slúžiaca ako detské ihrisko. Tretím funkčným celkom je úžitková záhrada pri sklade na náradie. Tá je vyčlenená živým plotom.

 

 

rekonštrukcia zahrady 3D projekt  - predzahrádka

Predzáhradka 

Predzáhradka má formálny charakter. Trávnik tu pôsobí ako ústredný prvok a po stranách je lemovaný živými plotmi. od ulice je doplnený aj menšími stromami. pohľad je smerovaný z prístupového chodníka do domu cez pravidelný raster ovocných stromov na pohľadový panel. Ovocné stromy môžu slúžiť aj ako priestor na zavesenie hojdacej siete.

 

rekonštrukcia záhrady 3D projekt - terasa

 

Pri dome je vytvorené miesto pre posedenie a stolovanie formou terasy prekrytej drevenou pergolou. Na terase sa spájajú materiály drevo a betón, ktoré sa vhodným spôsobom dopĺňajú a kontrastujú. Z jednej strany je lemovaná okrasným záhonom. V pozadí vidíme rozprestierajúcu sa záhradu členenú zeleňou a kompozičným riešením.

 

rekonštrukcia záhrady 3D projekt - pobytový trávnik

 

Pohľad na pobytový trávnik, ktorý slúži ako voľná plocha pre hry a trávenie voľného času. Je obohatený terénnou modeláciou a tak je to tohto kompozičného priestoru vnesená určitá dynamika. Na voľnej ploche je akcentujúci strom umiestnený na vyvýšenom teréne. Trávnik je lemovaný záhonmi trvaliek, tráv, okrasných krov a stromov.

 

rekonštrukcia zahrady - zahrada ohnisko, ihrisko pre deti

 

Na tomto pohľade môžeme vidieť pobytový trávnik, ktorý tvorí samostatný funkčný celok - detské ihrisko. Sú tu osadené herné prvky, kruhové pieskovisko a ohnisko s posedením. Tento priestor sa nachádza v zadnej časti záhrady a je vizuálne oddelený použitou zeleňou.

 

rekonštrukcia zahrady 3D projekt - užitková záhrada

Úžitková záhrada 

Úžitková záhrada je izolovaná od ostatných častí záhrady nízkymi živými plotmi. Cez túto časť vedie trávnatý chodník smerom k hernému priestoru. po stranách sú záhony na pestovanie zeleniny a byliniek. Sklad, na ktorý tento priestor nadväzuje je doplnený o nástupnú plochu vo forme malej drevenej terasy.