Okrasné záhrady                                         
Rekonštrukcia areálu ZŠ Trnava-Modranka  
Verejné priestory  
Elements Resort Šamorín - promenáda  
Rekonštrukcia areálu laboratórií  BVS                                                                    
Revitalizácia čítarne Červený rak
 
Cintorín Modra - urnový háj  
Administratívne centrum Reding II  
Cintorín Kvítkovice  
Cintorín Modrá Kráľová  
Rekonštrukcia areálu ZŠ Trnava-Modranka  
Lesopark Kamenný mlyn  
Obnova pamiatok  
Sútaže a ocenenia  
   
   
 

        

     

         

                                                                        
   

 


 

Rekonštrukcia areálu ZŠ Trnava-Modranka
 
 
 
  
 

    Verejný vyhradený priestor:    Modranka, Trnava

      Projekt:                                   2009 - 2013

    Realizácia:                              2009 - 2014